Vasilis Avramidis
Down to zero 201880x60cmoil on canvas
Vasilis Avramidis
Night Shift 2018130x100cmoil on canvas
Vasilis Avramidis
Waiting 201870x50cm oil on canvas
Vasilis Avramidis
Elsewhere 201850x80cm oil on canvas
Vasilis Avramidis
Mild weather 201860x45cm oil on canvas
Vasilis Avramidis
Tour guide 201860x45cm oil on canvas
Vasilis Avramidis
Amour amour 201860x45cm oil on canvas