Vasilis Avramidis
Down to zero 201880 x 60 cmoil on canvas